1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

معرفی انواع گرید مواد شیمیایی

معرفی انواع گرید مواد شیمیایی

طیف وسیعی از مواد شیمیایی صنعتی که امروزه در انواع گرید مواد شیمیایی آزمایشگاهی یا صنعتی ساخته می شوند باید با استاندارد ایزو 9001:2008 سازمان بین المللی استاندارد ها مطابقت داشته باشند . سیستم های مدیریت کیفیت با همخوانی داشتن با استاندارد های ایزو مواد شیمیایی صنعتی تولید می کنند که از نظر استاندارد برای اکثر کاربرد ها چه در صنعت و چه در مصارف خانگی بدون خالص سازی بیشتر ، مناسب باشند . مواد شیمیایی استفاده شده در آزمایشگاه ها طبق مجموعه ی برتری از استاندارد ها ساخته می شوند ، استاندارد هایی که بعضی از آن ها توسط جامعه مواد شیمیایی صنعتی آمریکا وضع می شوند و در سراسر جهان شناخته شده اند و گرچه بعضی دیگر از آن ها توسط کارخانه ها با این تفکر وضع می شوند که یک استاندارد بین المللی هستند ولی در حقیقت این طور نیست .

مواد شیمیایی صنعتی