1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

گرید های عمومی مواد شیمیایی

گرید های عمومی مواد شیمیایی

گرید های عمومی مواد شیمیایی صنعتی

گرید AR

گرید استاندارد معرف های تحلیلی مواد شیمیایی صنعتی ; مناسب برای استفاده ی کلی و در آزمایشگاه . اگر ماهیت این معرف هم چنین با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی صنعتی آمریکا در رابطه با معرف های تحلیلی مطابقت داشته باشد ، به آن عنوان معرف AR  داده می شود .
گرید CP

محصولات دارای میزان خلوصی که برای استفاده در کاربرد های عمومی مناسب هستند .

 
گرید FCC

محصولاتی که با پیش نیاز های مجموعه ی قوانین  مواد شیمیایی صنعتی غذایی مطابقت دارند .

 
گرید معرف تضمین شده ( GR )

مناسب برای استفاده در شیمی تجزیه ، محصولاتی که با پیش نیاز های جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا  در جایی که امکان استفاده از آن ها است ، همخوانی دارند .

 
گرید آزمایشگاهی یا Lab Grade

طیفی از محلول های مناسب برای روش های هیستولوژی و کاربرد های عمومی آزمایشگاهی .

 
گرید NF

مواد شیمیایی صنعتی که با پیش نیاز های کتاب فرمول ملی آمریکا همخوانی دارند .

مواد شیمیایی صنعتی