1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

گرید های عمومی مواد شیمیایی (بخش سوم)

گرید های عمومی مواد شیمیایی (بخش سوم)

گرید معرف یا Reagent

بالاترین میزان کیفیتی که این ماده ی شیمیایی در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی از نظر تجاری می تواند داشته باشد . جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا به صورت رسمی برای این ماده ویژگی هایی وضع نکرده است .
گرید معرف A.C.S یا Reagent A.C.S

به گروهی از مواد شیمیایی در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی آزمایشگاهی با کیفیت بالا برای کاربرد های آزمایشگاهی گفته می شود . مخفف “ A.C.S” به معنای ماده ی شیمیایی است که با ویژگی های وضع شده توسط جامعه ی مواد شیمیایی آمریکا هماهنگی دارد . یک گواهینامه ای تحلیلی به دنبال درخواست داده می شود .
گرید فنی یا Technical

گریدی که برای کاربرد های عمومی صنعتی مناسب است .