مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 شنبه 15 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

گرید های عمومی مواد شیمیایی (بخش چهارم)

گرید های عمومی مواد شیمیایی (بخش چهارم)
گرید USP یا US Pharmacopeia

مواد شیمیایی در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی ساخته شده تحت اعمال خوب آزمایشگاهی و این که با پیش نیاز های سازمان دارویی آمریکا هماهنگی دارد .
 
گرید USP / GenAR

طیفی از مواد شیمیایی ساخته شده در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی تحت cGMP ، هماهنگی داشتن با پیش نیاز های 1995 USP 23 ، مطابق با سازمان دارویی اروپا و ویژگی های وضع شده توسط سازمان دارویی بریتانیا ( BP ) و زمانی که مناسب باشد تست اندازه گیری اندوتوکسین به روش LAL گرفته می شود .