1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

انواع اسید آزمایشگاهی

انواع اسید آزمایشگاهی

انواع اسید آزمایشگاهی
گرید AR Select

گروهی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی از اسید هایی که به صورت ویژه ای برای تحلیل فلزات کمیاب توسعه داده می شوند ; به نحوی که برای تا حداکثر 28 فلز در محدوده ی  مورد آنالیز قرار می گیرند .

 
گرید AR Select Plus

خالص ترین گرید اسید های Mallinckrodt  در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی . اسید های AR Select Plus با استفاده از روش نقطه ی زیر جوش ساخته می شوند و در بطری های فلورو پلیمر برای حفظ خلوص ، بسته بندی می شوند . این محصولات برای بررسی وجود 45 عنصر در محدوده ی 3.5 تا 0.005 ppb محک زده می شوند تا اطمینانی برای میزان کم تداخل در پس زمینه باشد .

 
گرید محیطی یا Environmental Grade

اسید هایی با خلوص فوق العاده بالا که از طریق تک فرآیند تقطیر زیر نقطه ی جوش خالص می شوند .

 
گرید پلاس محیطی یا Environmental Grade Plus

اسید هایی که توسط تقطیر اسید های گرید محیطی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی برای دومین بار تولید می شوند . این محصول اسید دو بار تقطیر شده زیر نقطه ی جوش جوش با بالاترین میزان خلوص موجود است .

 
اسید های گرید OmniTrace

خلوص بالاتر از گرید معرف ، مناسب برای آنالیز فلز های کمیاب . اسید هایی که برای بررسی حداقل 33 فلز متفاوت آنالیز می شوند . فلز های کمیاب به طور معمول در محدوده ی ppb قرار دارند

 
اسید های گرید Suprapur

اسید گرید با خلوص بالا که توسط شرکت E. Merck. ساخته می شود . برای روش های صنعتی حساس مناسب است . برای فلزات کمیابی که در محدوده ی اندک ppb ، به طور متداول کمتر از محدوده های کشف ، قرار دارند . این گرید برای اسید ها و نمک ها به کار گرفته می شود .

 
گرید Tracemetal

اسید های تولید شده برای کسب آلودگی فلزی بسیار اندک در محدوده ی ppb . به طور کلی برای هضم نمونه ها پیش از تحلیل ICP استفاده می شود . هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش تحلیل می شود

 
گرید Tracemetal Plus

برای آنالیز فلزات کمیاب بسیار مهم ، اسید هایی که توسط دوبار تقطیر زیر نقطهی جوش ساخته می شوند تا آلودگی فلزی اندک در محدوده ی ppt به دست آورده شود . هر قسمت برای بررسی 32 فلز توسط روش تحلیل می شود