1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

گریدهای کروماتوگرافی مایع

گریدهای کروماتوگرافی مایع

گریدهای کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا و طیف سنجی از مواد شیمیایی صنعتی
گرید ChromAR

حلال های مطابق با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS که برای کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند .

 
گرید HPLC/Spectro

برای پیش نیاز های استاندارد کروماتوگرافی در روش های HPLC و طیف سنجی از مواد شیمیایی صنعتی

 
حلال های گرید

معرف های با کیفیت تست شده برای بررسی سازگاری استفاده از آن ها در کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا . محصولاتی که با ویژگی های وضع شده توسط سازمان ACS برای استفاده در کروماتوگرافی مایع و طیف سنجی UV مناسب هستند .

 
گرید SpectrAR

طیفی از حلال های ساخته شده برای کاربرد های طیف سنجی UV .

مواد شیمیایی صنعتی