1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مواد شیمیایی کشت سلولی چیست؟


سنجش‌های کشت سلولی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی آزمودن مواد زیستی، سنجش کشت سلول روشی است که برای ارزیابی سمیت مواد استفاده می‌شود. این روش‌ها به ارزیابی برون تنی  مواد و اثرات مستقیم و غیر مستقیم آن‌ها می‌پردازند. قیمت مواد شیمیایی کشت سلولی


در اثر مستقیم، مقادیری از مواد شیمیایی سمی که در کشت سلولی آزاد می‌شود و در اثر غیرمستقیم، قابلیت مهار مسیرهای متابولیکی سلول مد نظر قرار می‌گیرد. ارزیابی‌های کشت سلولی پیش زمینه تمام مطالعات حیوانی و روشی برای تشخیص میزان سمیت سلولی مواد هستند. سنجش‌های کشت سلولی بوسیله ASTM, ISO و BSI  استانداردسازی شده‌اند.

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی