1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

 کاربرد اسید سولفوریک

کاربرد اسید سولفوریک

 کاربرد اسید سولفوریک

ـ اسید سولفوریک جز مواد شیمیایی صنعتی پر کاربرد  میباشد . این ماده در واکنش‌ های شیمیایی و فرآیندهای تولید سایر ترکیبات ، نقش اساسی دارد . عمده‌ ترین استفاده آن در کارخانه ‌های تولید کود شیمیایی ، استخراج فلزات ، سنتز های شیمیایی ، تصفیه پساب‌ ها و پالایشگاه‌ های نفت میباشد.  اسید سولفوریک در اثر واکنش با اسید نیتریک ، یون نیترونیوم تولید میکند که در فرآیند نیترو ‌دار کردن ترکیبات استفاده میشود.

ـ فرآیند نیترودار کردن در مواد شیمیایی صنعتی صنایع تولید مواد منفجره مانند تولید تری‌نیتروتولوئن  ، نیترو گلیسیرین و … استفاده میشود. اسید سولفوریک در انباره ‌های سربی  به عنوان محلول الکترولیت استفاده میشود.

ـ اسید سولفوریک ، از مواد شیمیایی صنعتی یک عامل آبگیری بسیار قوی است . در اکثر واکنش ‌ها به عنوان عامل هیدراسیون استفاده میشود و در تولید میوه ‌های خشک هم به میزان کم ، از اسید سولفوریک برای جذب آب استفاده میکنند.

اسید قوی پرکاربرد

1. تولید کود های شیمیایی .

2. تصفیه مواد نفتی .

3. صنایع شیمیایی صنعت آهن و فولاد .

4. پاک کننده‌های مصنوعی .

5. اسیدی کردن چاه‌های نفت .

6. جداسازی مس با عیار کم .

7. استخراج اورانیوم و چسب مصنوعی .

8. مواد رنگی  .

9. ابریشم مصنوعی و فیلم .

10. صنایع کاغذ سازی  مواد منفجره و … به مصرف می رسد .

11. استفاده در آنودایزینگ آلومینیوم از غلظت های متفاوت ، این اسید به عنوان الکترولیت استفاده می شود .

مواد شیمیایی صنعتی