1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

کاربردهای متنوع سدیم کلرید

کاربردهای متنوع سدیم کلرید

کاربردهای سدیم کلرید

سدیم کلرید  یا  سدیم کلراید در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی که به آن نمک آزمایشگاهی نیز گفته می شود، یک ترکیب یونی است که به نسبت مساوی از یون سدیم و یون کلر ساخته شده است. سدیم کلرید مسئول شوری مایع خارج سلولی بسیاری از موجودات چند سلولی و آب دریا می باشد.

از موارد زیر میتوان به عنوان کاربردهای متنوع سدیم کلرید در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی نام برد:


    در مقیاس صنعتی به عنوان عامل یخ زدایی در آب و هوای بسیار سرد
    در واکنش سنتزهای شیمیایی به صورت مستقیم و غیر مستقیم
    برای تولید کربنات سدیم و کلرید کلسیم استفاده میشود. کربنات سدیم در تولید شیشه آلات و کربنات کلسیم برای تولید رنگ کاربرد دارد
    در فرآیند مانهام و هارگریوز Hargreaves Process برای تولید سولفات سدیم و اسید هیدروکلریک
    به عنوان یک شستشو دهنده آلاینده های آلی و برای جداسازی رنگ رسوب
    در پزشکی از محلول سدیم کلرید و آب به عنوان رایجترین سُرم برای تزریقات وریدی استفاده می شود
  در واکنش فرایند کلرآلکالی Chlor-alkali استفاده میشود و نقطه شروع این فرایند وجود ترکیب سدیم کلراید است

شما می توانید سدیم کلراید پنج کیلویی از شرکت بایوکم فرانسه با گرید Laboratory Reagent و شکل ظاهری کریستالی، مطابق با استاندارد اروپا و خلوص 99.5 درصد را  خریداری نمایید.