1401 چهارشنبه 28 اردیبهشت
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مکانیسم اثر متیلن بلو

مکانیسم اثر متیلن بلو

مکانیسم اثر متیلن بلو

متیلن بلو احیاءشده متهموگلوبین در فروشگاه مواد شیمیایی را مجدداً احیاء می‌کند وخود به متیلن بلو تبدیل شده و سپس از طریق ادرار دفع می‌گردد.

عوارض جانبی
تهوع، اسهال، سردرد، سرگیجه، نغییر رنگ ادرار، همولیز، هایپرتانسیون.