مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 پنجشنبه 13 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

مکانیسم اثر متیلن بلو

مکانیسم اثر متیلن بلو
مکانیسم اثر متیلن بلو

متیلن بلو احیاءشده متهموگلوبین در فروشگاه مواد شیمیایی را مجدداً احیاء می‌کند وخود به متیلن بلو تبدیل شده و سپس از طریق ادرار دفع می‌گردد.

عوارض جانبی
تهوع، اسهال، سردرد، سرگیجه، نغییر رنگ ادرار، همولیز، هایپرتانسیون.