1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مکانیسم اثر متیلن بلو

مکانیسم اثر متیلن بلو

مکانیسم اثر متیلن بلو

متیلن بلو احیاءشده متهموگلوبین در فروشگاه مواد شیمیایی را مجدداً احیاء می‌کند وخود به متیلن بلو تبدیل شده و سپس از طریق ادرار دفع می‌گردد.

عوارض جانبی
تهوع، اسهال، سردرد، سرگیجه، نغییر رنگ ادرار، همولیز، هایپرتانسیون.