مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 جمعه 28 شهریور
 اخبار و اطلاعیه ها

ماده شیمیایی فنل فتالئین

ماده شیمیایی فنل فتالئین
ماده شیمیایی فنل فتالئین

فنل فتالئین از مواد شیمیایی صنعتی یا فنل فتالین پودری ریزدانهٔ و سفیدرنگ و یک ترکیب شیمیایی  با فرمول C20H14O4 است. بطور معمول بعنوان شناساگر یا معرفی برای اسید و بازها استفاده شده و دارای دامنه کاربرد PH آن از ۳ تا ۷ است.

در محیط اسیدی بیرنگ و در محیط بازی قرمز ارغوانی است و از محلول واکنش آهسته آن در مدارس، برای شناساندن معرفها به دانش آموزان استفاده می شود. فنل فتالین از مواد شیمیایی صنعتی در آب نامحلول است و اغلب در آزمایشها، آنرا با الکل رقیق میکنند. این ماده به خودی خود یک اسید ضعیف بوده و در محلول یون هیدروژن آزاد میکند.