1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

موارد استفاده فنل فتالئین

موارد استفاده فنل فتالئین

موارد استفاده فنل فتالئین

فنل فتالین از مواد شیمیایی صنعتی در گذشته بعنوان ملین و ضد یبوست نیز استفاده میشد، اما بخاطر خواص کارسینوژن و سرطانزایی بطور کامل از فهرست تجویز حذف گردیده است. بطور عمده در شناسایی اسیدها و بازها کاربرد دارد. از ترکیبات آن با الکل و استفاده از آب اکسیژنه  در آزمایشگاههای تشخیص طبی و در بیمارستان برای تشخیص خون مخفی در مدفوع استفاده میگردد