1400 جمعه 30 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

آزمایش فنل فتالئین

آزمایش فنل فتالئین

آزمایش فنل فتالئین

کمی سدیم هیدروکسید از مواد شیمیایی صنعتی را در مقداری آب بیندازید. سپس چند قطره فنل فتالئین را  در این محلول بریزید، مشاهده خواهید کرد که رنگ محلول ارغوانی می‌شود. حال اگر کمی اسید استیک در آن بریزید، مشاهده می‌کنید که رنگ آن به حالت اول بازمی گردد. سپس کمی قلیاب یا سود سوزآور در آن بریزید، خواهید دید که رنگ آن به ارغوانی باز می‌گردد. این تغییرات به خاطر اسیدی و بازی شدن محیط است. به طوری که وقتی فضا اسیدی می‌شود، رنگ فنل فتالئین بی رنگ می‌شود و وقتی محیط، بازی می‌شود، رنگ محلول ارغوانی می‌شود.

مواد شیمیایی صنعتی