1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

کاربردهای نقره

کاربردهای نقره

کاربردهای نقره

فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی
نقره در اغلب مصارفش با یک یا چند فلز ، آلیاژ شده و بدان صورت مصرف می‌شود. مهمترین مصرف این فلز در ضرب سکه است نقره همچنین دارای مصارف معروفی در زمینه جواهر سازی و ظروف نقره و نیز آب نقره است.
به دلیل ناپایداری در مقابل اسیدهایی غیر اکسنده به صورت بوته و یاسایر وسایل شیمیایی مصرف می‌شود و گاهی ابزار آلات جراحی ، لحیم نقره و باطریهای انباره‌ای مقاوم در برابر خوردگی را از نقره تهیه می‌کنند . در آینه سازی به مقدار زیاد نقر ه مصرف می‌شود وهمچنین مقدار زیادینقره برای تهیه نقره هالیدها در عکاسی مصرف می‌شود. همچنین نقره دارای خواص قارچ‌کشی است و در مواردی از آن در فرایند های سالم سازی آب استفاده می‌شود. رسانایی عالی نقره موجب کاربرد هرچه بیشتر آن در الکتروتکنیک شده است.از آلیاژهایی که در آنها نقره بعنوان جزئی از کل مصرف می‌شود، می‌توان ملغمه‌های دندانپزشکی و پیستونهای موتور بلبرینگ را نام برد.