1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

خواص سنگ  کیانیت

خواص سنگ کیانیت

خواص سنگ  کیانیت   

 ترکیب شیمیایی  در فروشگاه اینترنتی  مواد شیمیایی
 
محل پیدایش عموما کوههای آلپ بویژه کشور ایتالیا

سیستم تبلور: تری کلینیک
 
تعادل و تنظیم چاکرای چهارم
 
سنگ بسیار عالی برای مدیتیشن
 
دارای اثر پاکسازی بر روی تمامی چاکراهای بدن
 
بسیار آرام بخش
 
درمان سرخوردگی ، اضطراب و استرس روانی
 
افرایش تفکر منطقی
 
جهت ارتباط با ضمیر ناخودآگاه بسیار کاربرد دارد

بهبود کارایی سیستم غدد بخصوص پاراتیروئید و آدرنالین
 
افزایش محسوس کارایی مغز و سیستم عصبی
 
درمان عفونت و فشار خون پایین
 
جهت دفع عفونت بسیار مفید است
 
قدرت سخنوری را افزایش می دهد
 
یک مسکن طبیعی و پر کاربرد است
 
باز کردن چشم سوم و تقویت حس ششم
 
تنها سنگی است که هرگز نیاز به پاکسازی ندارد
 
یکی از بهترین سنگهای قیمتی است که جهت کسب آرامش و القاء روانی و افزایش آگاهی استفاده می شود
 
کنترل توانایی جنسی در فرد را افزایش می دهد

خواص سنگ  کیانیت   

 ترکیب شیمیایی Al2OSiO4
 
محل پیدایش عموما کوههای آلپ بویژه کشور ایتالیا
 
سیستم تبلور: تری کلینیک
 
تعادل و تنظیم چاکرای چهارم
 
سنگ بسیار عالی برای مدیتیشن
 
دارای اثر پاکسازی بر روی تمامی چاکراهای بدن
 
بسیار آرام بخش
 
درمان سرخوردگی ، اضطراب و استرس روانی
 
افرایش تفکر منطقی
 
جهت ارتباط با ضمیر ناخودآگاه بسیار کاربرد دارد

بهبود کارایی سیستم غدد بخصوص پاراتیروئید و آدرنالین
 
افزایش محسوس کارایی مغز و سیستم عصبی
 
درمان عفونت و فشار خون پایین
 
جهت دفع عفونت بسیار مفید است
 
قدرت سخنوری را افزایش می دهد
 
یک مسکن طبیعی و پر کاربرد است
 
باز کردن چشم سوم و تقویت حس ششم
 
تنها سنگی است که هرگز نیاز به پاکسازی ندارد
 
یکی از بهترین سنگهای قیمتی است که جهت کسب آرامش و القاء روانی و افزایش آگاهی استفاده می شود
 
کنترل توانایی جنسی در فرد را افزایش می دهد

خواص سنگ  کیانیت   

 ترکیب شیمیایی Al2OSiO4
 
محل پیدایش عموما کوههای آلپ بویژه کشور ایتالیا
 
سیستم تبلور: تری کلینیک
 
تعادل و تنظیم چاکرای چهارم
 
سنگ بسیار عالی برای مدیتیشن
 
دارای اثر پاکسازی بر روی تمامی چاکراهای بدن
 
بسیار آرام بخش
 
درمان سرخوردگی ، اضطراب و استرس روانی
 
افرایش تفکر منطقی


بهبود کارایی سیستم غدد بخصوص پاراتیروئید و آدرنالین
 
افزایش محسوس کارایی مغز و سیستم عصبی
 
درمان عفونت و فشار خون پایین
 
جهت دفع عفونت بسیار مفید است
 
قدرت سخنوری را افزایش می دهد
 
یک مسکن طبیعی و پر کاربرد است
 
باز کردن چشم سوم و تقویت حس ششم
 
تنها سنگی است که هرگز نیاز به پاکسازی ندارد
 
یکی از بهترین سنگهای قیمتی است که جهت کسب آرامش و القاء روانی و افزایش آگاهی استفاده می شود
 
کنترل توانایی جنسی در فرد را افزایش می دهد