مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 پنجشنبه 13 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

نقش بیولوژیکی عنصر کروم

نقش بیولوژیکی عنصر کروم
نقش بیولوژیکی عنصر کروم

کروم سه ظرفیتی فلزی است که مقدار کم آن بسیار ضروری است و در  فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی برای سوخت و ساز کامل قند در بدن انسان مورد نیاز است. کمبودهای کروم در  فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی می‌تواند بر توانایی انسولین در ثابت نگه‌داشتن میزان قند خون تأثیر بگذارد. برخلاف سایر فلزاتی که مقدار کم آن‌ها ضروری است، برای کروم عملکرد بیولوژیکی در متالوپروتئین دیده نشده است.