1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

نقش بیولوژیکی عنصر کروم

نقش بیولوژیکی عنصر کروم

نقش بیولوژیکی عنصر کروم

کروم سه ظرفیتی فلزی است که مقدار کم آن بسیار ضروری است و در  فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی برای سوخت و ساز کامل قند در بدن انسان مورد نیاز است. کمبودهای کروم در  فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی می‌تواند بر توانایی انسولین در ثابت نگه‌داشتن میزان قند خون تأثیر بگذارد. برخلاف سایر فلزاتی که مقدار کم آن‌ها ضروری است، برای کروم عملکرد بیولوژیکی در متالوپروتئین دیده نشده است.