مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 جمعه 14 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

تولید عنصر شیمیایی منیزیم

تولید عنصر شیمیایی منیزیم
تولید عنصر شیمیایی منیزیم

تولید منیزیم از آب دریا

در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی روش تولید منیزیم از آب دریا، منیزیم به صورت هیدروکسید رسوب کرده و به وسیلهٔ واکنش با اسیدکلریدریک، به کلرید منیزیم تبدیل می‌شود. کلرید منیزیم به وسیلهٔ تبخیر محلول، بازیافت شده و فلز منیزیم به وسیلهٔ الکترولیز نمک مذاب بدست می‌آید.