مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 جمعه 28 شهریور
 اخبار و اطلاعیه ها

واحد آسیا و بریکت سازی

واحد آسیا و بریکت سازی
واحد آسیا و بریکت سازی

در مواد شیمیایی صنعتی این بخش دولومیت‌های کلسینه شده به منظور آماده‌سازی برای تحویل به بخش احیا به نسبت‌های مشخصی با فروسیلیس و فلورین مخلوط می‌گردد، این مواد شیمیایی صنعتی مخلوط شده سپس وارد آسیا گشته و در چندین مرحله پودر می‌شوند.

پس از مراحل فوق مواد آسیا شده به منظور بهینه‌سازی شکلی و ابعادی، به شکل بریک درآورده شده و در محفظه‌هایی برای انتقال به مرحله بعد نگهداری می‌شوند.