مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 اخبار و اطلاعیه ها

کاربردهای عمده منیزیم

کاربردهای عمده منیزیم
کاربردهای عمده منیزیم

کاربردهای منیزیم
در فروشگاه مواد شیمیایی به شرح زیر است:

    دیرگداز
    آلیاژ
    تولید فلز منیزیم
    داروسازی
    سولفور زدایی و نودولی شدن در صنعت آهن و فولاد
    کاربردهای شیمیایی در مواد شیمیایی
    اکسید منیزیم
    کربنات منیزیم
    بی سولفید منیزیم
    سولفات منیزیم * کلرید منیزیم
    هیدروکسید منیزیم
    منیزیای پخته‌شده
    مکمل غذای حیوانات در فروشگاه مواد شیمیایی