1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

کاربرد های استات پتاسیم

کاربرد های استات پتاسیم

کاربرد های استات پتاسیم

یخ زدایی
از این مواد شیمیایی صنعتی می توان به یک عنوان یک یخ زدا در عوض نمک های کلرید نظیر کلرید کلسیم یا کلرید منیزیم استفاده کرد . مزایای آن  این است که بر روی خاک ها اثرات بی خطر تری دارد و خاصیت خورندگی آن کمتر هست و برای باند های فرودگاه ترجیح داده می شود . این ترکیب معدنی مواد شیمیایی صنعتی هم چنین یک عامل خاموش کننده ی آتش است که در کپسول های آتش نشانی کلاس K به علت قابلیت آن در خنک کردن و شکل دادن پوسته ای بر روی روغن های در حال سوختن ، استفاده می شود .
افزودنی غذایی
از این مواد شیمیایی صنعتی به عنوان یک افزودنی غذایی به عنوان یک نگهدارنده ماده ی غذایی استفاده می شود . روی آن برچسب عدد ای E261 خورده است ، هم چنین برای استفاده در کشور های ایالات متحده ، نیوزلند و استرالیا تایید شده است . دی استات هیدروژن پتاسیم    یک افزودنی غذایی مرتبط با همان عدد ای مشابه با استات پتاسیم است .
پزشکی و بیوشیمی
در پزشکی ، از مواد شیمیایی صنعتی استات پتاسیم به عنوان بخشی از پروتکل های جایگزینی در درمان کتواسیدوز دیابتی به علت قابلیت آن در تجزیه به بی کربنات و کمک به خنثی سازی استات اسیدوتیک ، استفاده می شود .

استات پتاسیم به عنوان عاملی برای ته نشینی سولفات دودسیل و پروتئین های متصل به DS استفاده می شود که به حذف پروتئین ها اجازه می دهد . از آن هم چنین به عنوان یک نمک برای تشکیل رسوب اتانول استفاده می شود .

استات پتاسیم در مخلوط ها به منظور نگهداری بافت استفاده می شود . اکثر موزه ها امروزه از روش مبتنی بر فرمالدهید استفاده می کنند که حاوی استات پتاسیم است . به عنوان مثال، جسد مومیایی شده ی لنین در حمامی از استات پتاسیم غوطه ور شده است .