1400 جمعه 17 اردیبهشت
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مواد شیمیایی محیط کشت میکروبی چیست؟تعریف کشت:

اصطلاحا در مواد شیمیایی صنعتی فرایندی که باکتری ها در شرایطی مناسب قرار گیرند که قادر به رشد و تکثیر باشند را کشت باکتری می نامند.

 
 تعریف محیط کشت:

از آنجا که میکروب یک موجود تک سلولی است،در مواد شیمیایی صنعتی قادر است کلیه اعمال حیاتی خود را مستقلا و بدون نیاز به سلول دیگری انجام دهد. این اصل بیانگر آن است که میکروب ها نیاز به غذا، آب و مواد معدنی دارند.

محیط مغذی که حاوی کلیه مایحتاج یک میکروب اعم از