1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


اخبار و اطلاعیه ها

مواد شیمیایی بافر چیست؟


محلول بافر در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی یک محلول شیمیایی است که از یک اسید ضعیف و نمک آن یا یک باز ضعیف و نمک آن ساخته می‌شود. محلول‌ های بافر توانایی حفظ پی‌اچ محلول را حتی در صورت افزودن اندکی باز یا اسید دارند. خون یک نمونه مهم از این نوع محلول‌ها است.
بافرهای مشهور در زیست‌شناسی

جدول زیر نام و مشخصات برخی بافرهای مشهور را در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی بیان کرده‌است:
نام     ساختار     ثابت تفکیک اسیدی
در ۲۵C     دامنه بافری     Temp Effect
dpH/dT in (1/K)[۳]     جرم مولی
تی‌ای‌پی‌اس (بافر)     TAPS.svg     ۸٫۴۳     ۷٫۷–۹٫۱     −۰٫۰۱۸     ۲۴۳٫۳
بیسین     Bicine.png     ۸٫۳۵     ۷٫۶–۹٫۰     −۰٫۰۱۸     ۱۶۳٫۲
Tris     Tris.png     ۸٫۰۶     ۷٫۵–۹٫۰     −۰٫۰۲۸     ۱۲۱٫۱۴
Tricine     Tricine.png     ۸٫۰۵     ۷٫۴–۸٫۸     −۰٫۰۲۱     ۱۷۹٫۲
تپسو (بافر)     TAPSO.svg     ۷٫۶۳۵     ۷٫۰-۸٫۲         ۲۵۹٫۳
هاش‌ئی‌پی‌ئی‌اس     HEPES.png     ۷٫۴۸     ۶٫۸–۸٫۲     −۰٫۰۱۴     ۲۳۸٫۳
تی‌ای‌اس (بافر)     TES free acid.svg     ۷٫۴۰     ۶٫۸–۸٫۲     −۰٫۰۲۰     ۲۲۹٫۲۰
ام‌اوپی‌اس     MOPS.png     ۷٫۲۰     ۶٫۵–۷٫۹     −۰٫۰۱۵     ۲۰۹٫۳
پی آی پی ای اس     PIPES.svg     ۶٫۷۶     ۶٫۱–۷٫۵     −۰٫۰۰۸     ۳۰۲٫۴
کاکودیلیک اسید     Cacodylic acid.svg     ۶٫۲۷     ۵٫۰–۷٫۴         ۱۳۸٫۰
ام‌ای‌اس (بافر)     MES.svg     ۶٫۱۵     ۵٫۵–۶٫۷     −۰٫۰۱۱     ۱۹۵٫۲

قیمت مواد شیمیایی بافر

محصولات شیمیایی بافرکاربرد بافرها

محلول‌های بافر
در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی برای حفظ pH صحیح برای عملکرد آنزیم‌ها در بسیاری از موجودات زنده ضروری هستند.

بسیاری از آنزیم‌ها تنها در شرایط دقیقی کار می‌کنند؛اگر pH در محدوده بسیار کمی تغییرکند عملکرد آنزیم‌ها کند ویا متوقف می‌شود ودچار تغییر ماهیت می‌شوند.در بسیاری از موارد تغییر ماهیت می‌تواند بطور ثابت فعالیت کاتالیزوری را از کار بیاندازد.

بافر کربنیک اسید(H2CO3) و بیکربنات (-HCO3) در پلاسمای خون موجود است که برای حفظ pH بین 7.35تا7.45 بکار می‌رود.

از لحاظ کاری و صنعتی محلول‌های بافر در فروشگاه اینترنتی محصولات شیمیایی فرآیند تخمیر و درتعیین شرایط مناسب برای رنگ‌های موجود در رنگ آمیزی پارچه بکار می روند.

بافرها همچنین در تجزیه و تحلیل‌های شیمیایی و کالیبراسیون pHسنج‌ها بکار میروند.

از بزرگترین نمونه ی زیستی (بیولوژیکی) استفاده از آن‌ها میتوان به تحقیق‌هایی اشاره کرد که در آن مواد در بافر ساخته می‌شوند؛مخصوصا بافر فسفات نمکی (PBS) که در pH=7.4مورد استفاده قرار میگیرد.