مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 پنجشنبه 13 آذر
 خدمات

یدید نقره

یدید نقره
یدید نقره با فرمول شیمیایی AgI یکی در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است. که جرم مولی آن ۲۳۴٫۷۷ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این  مواد شیمیایی ، بلورهای جامد زرد است.فروش یدید نقره در سایت مواد شیمیایی

از یدید نقره جهت بارور کردن ابرها استفاده می کنند. همچنین این ترکیب یونی، یک نیمه هادی نوع p است که خاصیت فتوکاتالیستی خوبی دارد. این ماده در آب غیر محلول است و معمولا از ترکیب AgNO3 و KI بوجود می آید و دارای اشکال گوناگونی است. قیمت یدید نقره در بازار