مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 پنجشنبه 8 خرداد
 خدمات

یدید نقره

یدید نقره
یدید نقره با فرمول شیمیایی AgI یکی در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است. که جرم مولی آن ۲۳۴٫۷۷ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این  مواد شیمیایی ، بلورهای جامد زرد است.فروش یدید نقره در سایت مواد شیمیایی

از یدید نقره جهت بارور کردن ابرها استفاده می کنند. همچنین این ترکیب یونی، یک نیمه هادی نوع p است که خاصیت فتوکاتالیستی خوبی دارد. این ماده در آب غیر محلول است و معمولا از ترکیب AgNO3 و KI بوجود می آید و دارای اشکال گوناگونی است. قیمت یدید نقره در بازار