1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید روی

هیدروکسید روی

هیدروکسید روی

هیدروکسید روی  یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی است. که جرم مولی آن ۹۹٫۴۲۴ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، دستگاه بلوری مکعبی است. فروش هیدروکسید روی در فروشگاه مواد شیمیایی  قیمت هیدروکسید روی در بازار