مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 جمعه 14 آذر
 خدمات

هیدروکسید باریم

هیدروکسید باریم
هیدروکسید باریم

هیدروکسید باریم
  یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است. که جرم مولی آن ۱۷۱٫۳۴ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است. فروش هیدروکسید باریم در فروشگاه مواد شیمیایی تهران
در صنعت، هیدروکسید باریم به عنوان ماده اولیه سایر ترکیبات باریم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مونوهیدرات برای دی هیدراته کردن و حذف سولفات از محصولات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کاربرد از حلالیت بسیار کم سولفات باریم استفاده می‌شود. از این کاربرد صنعتی نیز در آزمایشگاه استفاده می‌شود. هیدروکسید باریم در شیمی تجزیه برای تثبیت اسیدهای ضعیف به ویژه اسیدهای آلی استفاده می‌شود. از انجاییکه باریم کربنات در آب انحلال پذیر نیست، محلول هیدروکسید باریم بدون کربنات است، درست بر خلاف محلول های هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم. قیمت هیدروکسید باریم در بازار. دیگر موارد مصرف این ماده عبارتند از:
- سنتز آلی به عنوان باز قوی برای هیدرولیز کردن استرها و نیتریل ها و نیز تراکم آلدولی
- هیدرولیز کردن یکی از دو گروه استر در دی متیل هندیکاندیوات
- تهیه سیکلوپنتانون، الکل دی استون و دی گلونیک γ-لاکتون
- دی کربوکسیلاته کردن آمینواسیدها