1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید باریم

هیدروکسید باریم

هیدروکسید باریم

هیدروکسید باریم
  یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است. که جرم مولی آن ۱۷۱٫۳۴ g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید است. فروش هیدروکسید باریم در فروشگاه مواد شیمیایی تهران
در صنعت، هیدروکسید باریم به عنوان ماده اولیه سایر ترکیبات باریم مورد استفاده قرار می‌گیرد. مونوهیدرات برای دی هیدراته کردن و حذف سولفات از محصولات مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این کاربرد از حلالیت بسیار کم سولفات باریم استفاده می‌شود. از این کاربرد صنعتی نیز در آزمایشگاه استفاده می‌شود. هیدروکسید باریم در شیمی تجزیه برای تثبیت اسیدهای ضعیف به ویژه اسیدهای آلی استفاده می‌شود. از انجاییکه باریم کربنات در آب انحلال پذیر نیست، محلول هیدروکسید باریم بدون کربنات است، درست بر خلاف محلول های هیدروکسید سدیم و هیدروکسید پتاسیم. قیمت هیدروکسید باریم در بازار. دیگر موارد مصرف این ماده عبارتند از:
- سنتز آلی به عنوان باز قوی برای هیدرولیز کردن استرها و نیتریل ها و نیز تراکم آلدولی
- هیدرولیز کردن یکی از دو گروه استر در دی متیل هندیکاندیوات
- تهیه سیکلوپنتانون، الکل دی استون و دی گلونیک γ-لاکتون
- دی کربوکسیلاته کردن آمینواسیدها