1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

نیترات منیزیم

نیترات منیزیم

نیترات منیزیم

نیترات منیزیم
یکی از مواد شیمیایی فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۵۲۱۲ است. که جرم مولی آن 148.30 g/mol
256.41 g/mol (hexahydrate) می‌باشد. شکل ظاهری این مواد شیمیایی فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی ، جامد بلوری سفید است.
فروش نیترات نیکل در فروشگاه مواد شیمیایی
این کود می تواند نیاز گیاه به منیزیم را بدون اضافه کردن سولفات و کلراید ، برآورده کند.قیمت نیترات نیکل در بازار

وجود نسبت بالای ازت نیتراتی میزان جذب کاتیون ها مانند K و​ Mg و​ Ca و را افزایش می دهد . ازت به فرم نیترات کارآمدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد. در مراحلی از چرخه رشد مانند گلدهی و رسیده شدن که ازت اضافی باعث اختلال می شود ، نسبت پایین ازت به منیزیم در این کود ، آن را مناسب همه ی گیاهان در تمام مراحل رشد می سازد .

قابل استفاده به صورت محلول پاشی با بیشتر سم ها . کاملا" محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نا محلول ایجاد نمی کند . . فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین