مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 خدمات

نیترات منیزیم

نیترات منیزیم
نیترات منیزیم

نیترات منیزیم
یکی از مواد شیمیایی فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۵۲۱۲ است. که جرم مولی آن 148.30 g/mol
256.41 g/mol (hexahydrate) می‌باشد. شکل ظاهری این مواد شیمیایی فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی ، جامد بلوری سفید است.
فروش نیترات نیکل در فروشگاه مواد شیمیایی
این کود می تواند نیاز گیاه به منیزیم را بدون اضافه کردن سولفات و کلراید ، برآورده کند.قیمت نیترات نیکل در بازار

وجود نسبت بالای ازت نیتراتی میزان جذب کاتیون ها مانند K و​ Mg و​ Ca و را افزایش می دهد . ازت به فرم نیترات کارآمدترین منبع ازت برای رشد گیاه می باشد. در مراحلی از چرخه رشد مانند گلدهی و رسیده شدن که ازت اضافی باعث اختلال می شود ، نسبت پایین ازت به منیزیم در این کود ، آن را مناسب همه ی گیاهان در تمام مراحل رشد می سازد .

قابل استفاده به صورت محلول پاشی با بیشتر سم ها . کاملا" محلول در آب بوده و هیچ گونه نمک نا محلول ایجاد نمی کند . . فاقد کلر ، سدیم و فلزات سنگین