1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

نیترات منگنز

نیترات منگنز

نیترات منگنز

نیترات منگنز
یکی از مواد شیمیایی صنعتی است. که جرم مولی آن 178.95 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این مواد شیمیایی ، جامد بلوری سفید است.
فروش نیترات منگنز در سایت مواد شیمیایی
فروش منیزیم نیترات 6 آبه به همراه قیمت نیترات منگنز در بازار

منیزیم نیترات یا نیترات منیزیم با فرمول شیمیایی Mg(NO₃)₂ یک ترکیب شیمیایی جامد و سفید رنگ است. منیزیم نیترات یک نمک پایدار است که هیدراتهای 9، 6 و 2 تشکیل می دهد. منیزیم نیترات را می توان با گرم کردن هیدراتها در بخار اسید نیتریک به دست آورد.