1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

نیترات استرانسیم

نیترات استرانسیم

نیترات استرانسیم

نیترات استرانسیم
  از فروشگاه مواد شیمیایی تهران است. شکل ظاهری این مواد شیمیایی صنعتی ، بلورهای دستگاه بلوری مکعبی خاکستری است. همچنین در اثر قرار گرفتن در شعله رنگ قرمز را به شعله میدهد که مربوط به استرانسیوم موجود در آن است. فروش نیترات استرانسیم در سایت مواد شیمیایی صنعتی
نیترات استرانسیم در فروشگاه مواد شیمیایی تهران معدنی حاوی عناصر استرانسیوم و نیتروژن است. نیترات استرانسیم یک جامد بی رنگ است که به عنوان رنگدانه قرمز و نیز اکسنده در صنایع آتش نشانی استفاده میشود. نیترات استرانسیم به طور معمول از واکنش اسید نیتریک بر کربنات استرانسیم تولید میشود. نیترات استرانسیم از واکنش ذرات کربنات استرانسیم با اسید نیتریک تولید میشود. محلول آبی نیترات استرانسیم قبل از خشک شدن در یک خشک کن دورانی، فیلتر، کریستاله و سانتریفیوژ میشود. تتراهیدرات نیترات استرانسیم دارای چگالی ۲.۲۰ گرم بر سانتی متر مکعب است و در ۱۰۰ درجه سانتی گراد تجزیه میشود. نیترات استرانسیم در نیتریک اسید غیر قابل انحلال است. قیمت نیترات استرانسیم در بازار