1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کلرید نقره

کلرید نقره

کلرید نقره

نقره کلرید  در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است و فرمول آن AgCl می‌باشد. این بلور سفید برای حلالیت پایینش در آب شناخته شده‌است . در برابر نور و گرما، کلرید نقره به نقره و کلر تجزیه می‌شود که در برخی نمونه‌ها با دگرگونی رنگ نمونه به خاکستری یا بنفش این تغییر آشکار می‌شود. AgCl به صورت طبیعی در کانی کلورآرژیریت یافت می‌شود.
فروش کلرید نقره در فروشگاه مواد شیمیایی تهران
کاربرد مواد شیمیایی

الکترود کلرید نقره در فروشگاه مواد شیمیایی تهران الکترودهای پرکاربرد در الکتروشیمی است.
از این ماده معمولاً در شیشه‌های فتوکرومیک استفاده می‌شود. برای این هدف باید از ویژگی برگشت پذیر بودن دگرگونی کلرید نقره به فلز نقره بهره برد.
از کلرید نقره به عنوان پادزهر مسمومیت‌های ناشی از جیوه استفاده می‌شود و این ماده کمک می‌کند تا جیوه زدوده شود.
از کلرید نقره برای ایجاد رنگ‌های زرد، کهربایی و سایه‌های قهوه‌ای در تولید شیشه‌های رنگی استفاده می‌شود.
کلرید نقره در لوازم باندپیچی و محصولات کاربردی برای بهبود زخم کاربرد دارد.
از کلرید نقره در برخی فرآوری‌های بوبر بدن به عنوان ضد میکروب استفاده می‌شوددر قیمت کلرید نقره در بزار .