1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کلرید مس

کلرید مس

کلرید مس

کلرید مس
با فرمول شیمیایی CuCl۲ در فروشگاه مواد شیمیایی تهران با شناسه پاب‌کم ۲۴۰۱۴ است. که جرم مولی آن 134.45 g/mol (anhydrous)
170.48 g/mol (dihydrate) می‌باشد. شکل ظاهری این مواد شیمیایی ، توده یا پودر سیاه است.

کلرید مس (I)  دارای فرمول شیمیایی CuCl می باشد و در فروشگاه مواد شیمیایی تهران است که جرم مولی آن 98.999 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر سفید و جامد مایل به قهوه و زرد است.

فروش کلرید مس در سایت مواد شیمیایی
 
کلرید مس در آب محلول است و به عنوان یکی از نمک های شناخته شده مس در واکنش های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد. به دلیل داشتن خاصیت پارا مغناطیس در اندازه گیری های رزونانس الکترونی مورد توجه قرار گرفته است. این نمک به صورت تجاری از واکنش فلز مس و گاز کلر در محلول آبی تهیه می گردد.

مس کلرید  یک مواد شیمیایی با فرمول xH2O.CuCl2 است. نام دیگر این ماده کلراید مس یا کلرور مس می باشد. این ترکیب به دو صورت خشک به جرم مولکولی ۱۳۴٫۴۵ g/mol و جامد قهوه ای رنگ و آبدار دارای دو ملکول آب تبلور به جرم مولکولی g/mol 170.48 و شکل ظاهری کریستال های فیروزه ای رنگ است.