مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 پنجشنبه 13 آذر
 خدمات

کلرید سرب

کلرید سرب
کلرید سرب

کلرید سرب
  با فرمول شیمیایی PbCl2 در فروشگاه مواد شیمیایی تهران با شناسه پاب‌کم 166945 است. که جرم مولی آن 278.10 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سفید بی بو است.

کلرید سرب PbCl2  در فروش کلرید سرب به عنوان یکی از پیش ماده های سلول های خورشیدی پروسکایتی از مواد شیمیایی صنعتی است که در حلال های مخنلفی مانند دی متیل فرمامید، دی متیل سولفوکسید و همچنین در گامابوتیرولاکتون حل می شود. لایه نشانی آن معولا به روش اسپین کوت انجام می شود.
خلوص این ماده به همراه قیمت کلرید سرب در عملکرد سلول های خورشیدی پروسکایت بسیار حائز اهمیت می باشد. و بخاطر اینکه به تنهایی حلالیت سختی که در حلال های ذکر شده دارد معمولا از آن در روش های لایه نشانی تک مرحله ای همراه با پیش ماده متیل آمونیوم یدید  و یا از روش تبخیری استفاده می کنند.