1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کلرور فریک

کلرور فریک

کلرور فریک

کلروفریک چیست؟

کلرید آهن (III ) که کلرید فریک یا کلروفریک در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی نیز نامیده می شود، یک ترکیب شیمیایی در مقیاس صنعتی با فرمول FeCl3 و با عنصر آهنی در حالت اکسیداسیون ۳ است. کلرید آهن(III) از ترکیب مستقیم گاز کلر با آهن در شرایط حرارت مناسب و یا از ترکیب هیدروکلریک اسید با آهن و اکسید کردن کلرید آهن(II) تهیه شده با گاز کلر و یا از ترکیب آهن با کلرید آهن(III) و اکسیدکردن مجدد آن با گاز کلر بدست می‌آید . کلرید آهن (III) در شکل طبیعی خود بسیار کم دیده شده است ، شکل معدنی و طبیعی آن molysite نام دارد و به انواع زیر طبقه‌بندی می‌شود:

پودر خشک (بدون آب تبلور)

کلرید آهن(III) به شکل پودر خشک با فرمول مولکولی FeCl3 به شدن جاذب رطوبت است در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی و با جذب رطوبت درخشندگی نارنجی پیدا می‌کند. این نوع کلرید آهن به دلیل جذب رطوبت ممکن است به شکل کلوخه‌ مشاهده شود با قیمت کلرور فریک.

کریستال ۶ آبه (FeCl3.6H2O) محلول کلرید آهن(III) در غلظت‌های بالا با شش مولکول آب به صورت کریستال زرد یا نارنجی رنگ در می‌آید و حاوی ۶۰ درصد جرمی کلرید آهن(III) می‌باشد.

قیمت کلرور فریک
خرید کلرور فریک
فروش کلرور فریک