مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 خدمات

کرومات پتاسیم

کرومات پتاسیم
کرومات پتاسیم


پتاسیم کرومات
ترکیبی زردرنگ با فرمول شیمیایی K₂CrO₄ است که از فروشگاه مواد شیمیایی تهران می باشد بصورت بلورین و در دو فرم آلفا و بتا شناخته شده است که فرم بتا آن شایع تر است. پتاسیم کرومات از واکنش دی کرومات پتاسیم با پتاسیم هیدروکسید تهیه می شود.


فروش پتاسیم کرومات
خصوصیات پتاسیم کرومات
پتاسیم کرومات نامحلول در الکل و محلول در آب است.

موارد مصرف پتاسیم کرومات
از پتاسیم کرومات معمولاً برای شناسایی یون نقره استفاده میشود.
 پتاسیم کرومات به عنوان عامل اکسید کننده در سنتز آلی مورد استفاده قرار میگیرد.

قیمت کرومات پتاسیم
خرید کرومات پتاسیم
فروش کرومات پتاسیم