1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کرومات باریم

کرومات باریم

کرومات باریم

کرومات باریم
(به انگلیسی: Barium chromate) با فرمول شیمیایی BaCrO۴ یک ترکیب شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۲۵۱۳۶ است. که جرم مولی آن 253.37 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، پودر زرد است در قیمت کرومات باریم.

کرومات باریم ترکیبی با فرمول شیمیایی BaCrO4 و جرم مولی 253.37 g/mol می باشد که شکل ظاهری این ترکیب، بشکل پودر زرد است. کاغذ حرارتی به عنوان یک منبع پیروتکنیکی در باتری‌های حرارتی معمولاً شامل ترکیباتی از باریم کرومات، زیرکونیوم و الیاف معدنی می‌باشد. برای نشاندن میکروذرات باریم کرومات و زیرکونیوم بر روی کاغذ حرارتی ‌بایستی آن‌ها را در محلول پراکنده نمود.

قیمت کرومات باریم
خرید کرومات باریم
فروش کرومات باریم