1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

کربنات مس

کربنات مس

کربنات مس  یک نوع ترکیب شیمیایی با رنگ آبی روشن تا سبز  و با فرمول شیمیایی CuCO در فروشگاه مواد شیمیایی تهران  می باشد و حلالیت کمی در آب دارد ولی در استیک اسید حل می شود. کربنات مس در دمای بالا تجزیه شده و با از دست دادن CO2 به اکسید مس رنگ تبدیل می شود. کربنات مس در طبیعت با نام کانی مالاکیت با فرمول شیمیایی Cu2(OH)2CO3 یافت می شود و فروش استات پتاسیم .
مصارف کربنات مس
بیشتر کربنات مس تولید شده در فروشگاه مواد شیمیایی تهران  ، در تولید رنگ های عامل کهنه سازی، رنگدانه ها، و رنگ آمیزی نماهای ساختمانی مانند سقف های شیروانی استفاده می شود.
 
روش تولید کربنات مس
 روش های مختلفی برای تولید کربنات مس در فروشگاه مواد شیمیایی تهران  وجود دارد. مهم ترین روش برای تولید کربنات مس، واکنش سولفات مس با کربنات سدیم می باشد.
فروش استات پتاسیم در فروشگاه مواد شیمیایی تهران
مترادف: کربنات مس، کربنات کوهی، کربنات مس پایه، کربنات کربنات اساسی
خصوصیات: پودر ضخیم چگالی سبز
کربنات مس سنگین همچنین کربنات کربن، کربنات مس، کربنات جامد کربناته نامیده می شود.
در صنایع نمک آلی، کربنات سنگین کربنات برای آماده سازی ترکیبات مختلف مس استفاده می شود؛ در صنعت آلی، کربنات مس سنگین به عنوان کاتالیزور سنتز آلی استفاده می شود؛ در صنعت آبکاری، کربنات مس سنگین  به عنوان افزودنی مس استفاده می شود. در سال های اخیر، کربنات مس سنگین به طور گسترده ای در زمینه حفظ چوب استفاده می شود.
کربنات مس پایه یک ترکیب شیمیایی است که به طور صحیح هیدروکسید کربنات مس نامیده می شود. این یک ترکیب یونی است که شامل یون های مس ست.

کربنات مس در فروشگاه مواد شیمیایی تهران  معمولا به ترکیبات معدنی ، رایج ترین کربنات مس و مشابه آن با مالاکت معدنی است. از لحاظ فنی و دقیق تر باید آن را کربنات اساسی مس، کربنات مس، کربنات جامد، کربنات مس  نامید. این یک پودر سبز رنگی سبز به رنگ آبی سبز خشک است، اما نمونه های پایه آبی روشن است. کربنات مس پایه، کربنات جامد کربنات، کربنات مس یک ترکیب پایدار است که در آب نامحلول است و با حرارت دادن به راحتی تجزیه می شود.
کربنات مس پایه، کربنات جامد کربنات، کربنات مس یک ترکیب آبی سبز پودری است که در آب حل نشده است. رنگ آن می تواند سایه های مختلف آبی یا سبز باشد بسته به خلوص و حضور سایر کربنات های اساسی مس، که معمولا در هر نوع نمونه فنی وجود دارد.
کربنات مس پایه، کربنات جامد کربنات، کربنات مس ، مانند هیدروکسید مس  به عنوان منبع یون مس  استفاده می شود. اکثر نمک های مس را می توان با واکنش این ماده شیمیایی با اسید مورد نظر تولید کرد.

ایمنی:
گرچه ترکیبات مس معمولا به عنوان سمی شناخته می شوند، کربنات اساسی مس، کربنات کربنات اولیه، کربنات مس ، فرم ترجیحی برای دفع نمک های مس است زیرا این محلول نامحلول نیست. کربنات مس پایه، کربنات جامد کربنات، کربنات مس  را می توان با افزودن بی کربنات سدیم به محلول نمک مس تولید و سپس در فرم جامد دفع شود. کربنات مس پایه، کربنات جامد کربنات، کربنات مس نیز ممکن است در اسید هیدروکلریک حل شود و با افزودن آلومینیوم به فلز مس تبدیل می شود.