مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 خدمات

هیدروکسید کروم

هیدروکسید کروم
هیدروکسید کروم

کروم استات هیدروکسید 
با فرمول شیمیایی Cr۳(OH)۲(OOCCH۳)۷ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۴۱۷۲۰۱۵ است. که جرم مولی آن 603.3 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سبز تیره است. فروش هیدروکسید کروم .  قیمت هیدروکسید کروم در بازار