1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید کروم

هیدروکسید کروم

هیدروکسید کروم

کروم استات هیدروکسید 
با فرمول شیمیایی Cr۳(OH)۲(OOCCH۳)۷ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۴۱۷۲۰۱۵ است. که جرم مولی آن 603.3 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سبز تیره است. فروش هیدروکسید کروم .  قیمت هیدروکسید کروم در بازار