1401 چهارشنبه 28 اردیبهشت
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید کروم

هیدروکسید کروم

هیدروکسید کروم

کروم استات هیدروکسید 
با فرمول شیمیایی Cr۳(OH)۲(OOCCH۳)۷ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۴۱۷۲۰۱۵ است. که جرم مولی آن 603.3 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، جامد سبز تیره است. فروش هیدروکسید کروم .  قیمت هیدروکسید کروم در بازار