1401 چهارشنبه 28 اردیبهشت
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیم
  با فرمول شیمیایی Cd(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۱۳۲۱۰ است. که جرم مولی آن 146.43 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.  فروش هیدروکسید کادمیوم در فروشگاه مواد شیمیایی  قیمت هیدروکسید کادمیوم در بازار