1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیم
  با فرمول شیمیایی Cd(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۱۳۲۱۰ است. که جرم مولی آن 146.43 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.  فروش هیدروکسید کادمیوم در فروشگاه مواد شیمیایی  قیمت هیدروکسید کادمیوم در بازار