مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 2 مهر
 خدمات

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم
هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیم
  با فرمول شیمیایی Cd(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۱۳۲۱۰ است. که جرم مولی آن 146.43 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.  فروش هیدروکسید کادمیوم در فروشگاه مواد شیمیایی  قیمت هیدروکسید کادمیوم در بازار