مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 خدمات

هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیوم
هیدروکسید کادمیوم

هیدروکسید کادمیم
  با فرمول شیمیایی Cd(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی با شناسه پاب‌کم ۱۰۳۱۳۲۱۰ است. که جرم مولی آن 146.43 g/mol می‌باشد. شکل ظاهری این ترکیب، بلورهای سفید است.  فروش هیدروکسید کادمیوم در فروشگاه مواد شیمیایی  قیمت هیدروکسید کادمیوم در بازار