مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 12 آذر
 خدمات

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع
هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع
(II)  با فرمول شیمیایی Sn(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی است. که جرم مولی آن 152.73 g/mol می‌باشد. فروش هیدروکسید قلع در فروشگاه مواد شیمیایی قیمت هیدروکسید قلع در بازار