1401 یکشنبه 3 مهر
 
مواد شیمیایی صنعتی

فروش مواد شیمیایی صنعتی در تهران و شهرستان ها


خدمات

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع
(II)  با فرمول شیمیایی Sn(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی است. که جرم مولی آن 152.73 g/mol می‌باشد. فروش هیدروکسید قلع در فروشگاه مواد شیمیایی قیمت هیدروکسید قلع در بازار