مشاوره رایگان
قیمت بروز بازار
09194873477
جزئی و کلی
ارسال به تهران
شهرستان ها
در سراسر کشور
1399 چهارشنبه 2 مهر
 خدمات

هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع
هیدروکسید قلع

هیدروکسید قلع
(II)  با فرمول شیمیایی Sn(OH)۲ یک ترکیب شیمیایی در فروشگاه اینترنتی مواد شیمیایی است. که جرم مولی آن 152.73 g/mol می‌باشد. فروش هیدروکسید قلع در فروشگاه مواد شیمیایی قیمت هیدروکسید قلع در بازار